Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Suli- Zsúr Szociális Szövetkezet

 A szociális szövetkezet neve: Suli-Zsúr Szociális Szövetkezet

Alapítás időpontja: 2008. december

Kontaktszemély neve, elérhetősége: Vadász Judit, jvadasz@pannongsm.hu

Elérhetőség (székhely):  2030 Érd, Regéci u. 30

Telephely: Kőrösi Csoma Általános Iskola, 2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 19-21

Tel.: +36 20 9509-321 E-mail: jvadasz@pannongsm.hu

Honlap: www.sulizsur.hu

Működési terület (térség, települések megnevezése): Közép-Magyarország,

Érd megye jogú város és kistérségi Központ

A szociális szövetkezet tevékenységi körének bemutatása:

Szövetkezetünk  2008.  december  végén  az  alakuló  közgyűlés  által  jött  létre  7

taggal, a cégbejegyzés 2009. február 11-én realizálódott, tényleges működésünket

pedig 2010 márciusában kezdtük el.

A Szövetkezet  létrehozásában a  legfőbb motivációt az önfoglalkoztatóvá válás, az

önmegvalósítás,  valamint  az  igényekre  reagáló,  a  társadalmi  problémák

megoldásában is segítő komplex szolgáltatású játszóház létrehozásának terve adta.

Ezért  vettünk  részt  az  Országos  Foglalkoztatási  Közalapítvány  (OFA)  által  kiírt

"Szövetkezz  2007"  pályázaton,  melynek  támogatásával  megalakultunk  és

elkezdhettük első éves működésünket, melynél minden vállalt  indikátort sikeresen

teljesítettünk.

Szövetkezetünk    tevékenysége  gyermekek  napközbeni  ellátása,  alternatív

játszóház  működtetése,  mely  Érd  legkorszerűbb  900  fős  Általános  Iskolájában

működik,  ahol  test-  kreativitás-  agymozgató  és  kulturális  szabadidős  programok

várják az 1-6 évfolyam  tanulóit. Fő  tevékenységünkön kívül még karaoke, családi

élménypark,  rajzpályázat,  táboroztatás,  és  születésnapi  zsúrok  kivitelezésével  is

foglalkozunk.  Az  összes  tevékenységünk  számos  társadalmi  problémát  segít

megoldani, mint  a munkahelyek  megőrzését;  foglalkoztathatóság  elősegítését;  a

gyermekmegőrzést  és  a  csellengő  gyermekek  sorsának megoldását;  valamint  az

érdi identitás kialakításában és kohéziójának erősítésében is részt veszünk.

A működésünk első évében a hat programunkon közel 7.000 fő vett részt.

Az  országban  egyedülállóak  vagyunk,  mivel  közösségi  játék-játszóház  nincs

országosan Általános iskolában működtetve a tanév napjain és a nyári szünidőben.

Szövetkezetünket 2009 márciusában „Pro Bono a szociális vállalkozásért” díjjal

jutalmazták, melyet évente egy-egy szociális vállalkozónak ítélnek oda.

Működésünk második évében még két  iskolába sikerült kihelyezni programjainkat,

így  pl.  egy  héten  -öt  iskolai  napon  10  foglalkozást  tartunk  a  gyermekeknek  3

iskolában;  jelenleg  pedig  102    vásárlónk  van  hetente,  de  130    fordul  meg

játszóházunkban, mivel a résztvevők több foglalkozást is igénybe vehetnek.

Egyéb közölni kívánt információk:

-  Tagok száma:7 fő

-  Fizetett alkalmazottak száma:6 fő

 

http://www.sulizsur.hu/

Drupal alapú website