Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Nemzetközi Szövetkezeti Szövetség - International Co-operative Alliance - ICA

Mi az ICA?

1895-ben lett alapítva , a Nemzetközi Szövetkezeti Szövetség, amely egy független, nem kormányzati szervezet, és amelyik egyesíti, képviseli és szolgálja a  szövetkezetek világszerte. Ez a legnagyobb nem-kormányzati szervezet a világon.

ICA tagjai a nemzeti és nemzetközi szövetkezeti szervezetek az összes tevékenységi ágazatban, beleértve a mezőgazdaságot, a banki, a halászati, az egészségügy, a lakhatás, az ipar, a biztosítás, a turizmus és a fogyasztói szövetkezetek is. Jelenleg az ICA-nak 267 tagszervezete van 96 országból, mintegy 1000000000 magánszemély világszerte.

Mit ICA csinálni?

ICA központi prioritása és tevékenysége a szövetkezeti identitás előmozdítása és annak támogatása és védelme, hogy a kooperatív vállalkozás egy elismert formája legyen a vállalkozásoknak, amely képes felvenni a versenyt a piac többi szereplőjével.

 • ICA megismerteti a szövetkezeti elveket. Segíti az egyének, kormányzati szervek és a regionális és nemzetközi intézményeknek megérteni a szövetkezeti modellt, mint vállalkozást. ICA a "hangja" a szövetkezeti mozgalomnak .
   
 • ICA törekszik arra, hogy a megfelelő politikai környezetet kialakítsa, hogy a szövetkezetek növekedni és virágzni tudjanak. Segít a tagjainak a lobbizásban, hogy az új jogszabályok és a közigazgatási eljárások  tiszteletben tartsák a szövetkezeti modellt, annak alapelveit és értékeit. Ehhez biztosítja a politikai támogatást, valamint a technikai szakértelmet, aminek célja az, hogy lehetővé tegye a szövetkezetek számára azt, hogy egyenlő feltételekkel vegyenek részt a versenyeben.
   
 • ICA biztosítja tagjainak a legfontosabb információkat, a legjobb gyakorlatok megismerését és kapcsolatokat. Kiadványokon keresztül biztosítja az információk megosztását. A találkozókat és workshopokat szervez a kulcsfontosságú szövetkezeti kérdéseket érintő témákban, és lehetővé teszi az együttműködést a világ minden tájáról. ICA megkönnyíti a , szövetkezetek közötti  kapcsolatokat, kereskedelmi együttműködések széles skáláját támogatja.
   
 • ICA szakmai segítséget nyújt a szövetkezetek számára  fejlesztési programokban. ICA elősegíti a kapacitásépítést és a pénzügyi támogatás mellett elősegíti a munkahelyteremtést valamint támogatja a szegénység csökkentését és a mikrofinanszírozási programokat szerte a világban.

  További információ a ICA felépítése , tevékenysége ICA , ICA tagsága , ICA kiadványai . Továbbá kérjük, forduljon az ICA -hoz minden további információért.

 

What is the ICA?

Founded in 1895, the International Co-operative Alliance is an independent, non-governmental organisation which unites, represents and serves co-operatives worldwide. It is the largest non-governmental organisations in the world.

ICA members are national and international co-operative organisations in all sectors of activity including agriculture, banking, fisheries, health, housing, industry, insurance, tourism and consumer co-operatives. Currently, ICA has

267 member organisations

from 96 countries, representing approximately 1 billion individuals worldwide.

 

What does ICA do?

ICA's priorities and activities centre on promoting and defending the

Co-operative Identity

, ensuring that co-operative enterprise is a recognised form of enterprise that is able to compete in the marketplace.

 • ICA raises awareness about co-operatives. It helps individuals, government authorities and regional and international institutions understand the co-operative model of enterprise. ICA is the voice of the co-operative movement.
   
 • ICA ensures that the right policy environment exists to enable co-operatives to grow and prosper. It helps its members in their lobbying for new legislation and more appropriate administrative procedures that respect the co-operative model, its principles and values. It provides political support as well as technical expertise to enable co-operatives to compete on a level playing field.
   
 • ICA provides its members with key information, best practice and contacts. Through its publications it ensures the sharing of information. It organises meetings and workshops to address key issues affecting co-operatives and allows discussion among co-operators from around the world. ICA facilitates contacts between co-operatives for trading purposes and intelligence sharing in a wide range of areas.
   
 • ICA provides technical assistance to co-operatives through its development programme. ICA promotes capacity-building and financial support, it facilitates job creation and supports poverty reduction and microfinance programmes around the world.

  More information on ICA's structure, ICA's activities, ICA's membership, ICA's publications. Also please contact the ICA for any further information.

A Drupal alapú honlap készítésében részt vett a Macroweb Internet Consulting