Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Megküldte a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2016. évi CXLV. törvény 34. § (1). által módosított 2006. évi X. szövetkezeti törvény új rendelkezéseinek értelmezéséhez feltett kérdéseinkre a választ.

Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

Tárgy: állásfoglalás kérése

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Sok megkeresését kap a SzOSzöv, hogy 2016. évi CXLV. törvény 34. § (1). által módosított 2006. évi X. szövetkezeti törvény új rendelkezéseit hogyan kell értelmezni.

14. §39 (1) A szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.
(2)40 A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a fő tevékenységére utaló megjelölést, valamint a „szociális szövetkezet” megnevezést.
(3) A szociális szövetkezet közhasznú jogállású lehet.

15. §41 (1)42 A szociális szövetkezetnek a természetes személy tagjain kívül legalább egy helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása (a továbbiakban együtt: önkormányzat), vagy jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tagjának kell lennie.

Ügyvédekkel konzultáltunk, de nem sikerült a törvényt értelmezni, ezért kérjük az Önök hivatalos állásfoglalását az alábbi kérdésekben:
1.) A névhasználatban mit jelent a fő tevékenységre utaló megjelölés a gyakorlatban? A TEÁOR szerinti főtevékenységet kell a névben szerepeltetni, vagy minden szövetkezet kitalál egy névbe illeszthető főtevékenység elnevezést?
2.) Kérjük, nevezzék meg azt a jogszabályt, amely alapján azonosítható „jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet”?
3.) Amennyiben a szociális szövetkezet karitatív tevékenységet lát el és közhasznú jogállású, akkor önmagában teljesíti a törvényi előírást, vagy ebben az esetben is fel kell vennie önkormányzati vagy karitatív szervezetet tagnak?
4.) Kérem, értelmezzék, hogy az önkormányzat vagy a karitatív szervezet hogyan válik tagjává a szociális szövetkezetnek? Miután a Polgári törvénykönyv negyedik szövetkezeti része a XVIII. cím 3:354. § [A tagsági jogviszony létrejötte] paragrafusa a következőt mondja ki: (1) A szövetkezeti tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor vagy kérelem alapján, tagfelvétellel keletkezik. 3:326. § [A szövetkezet tagságával kapcsolatos általános rendelkezések] (4) Nem lehet a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni. A szociális szövetkezetbe az önkormányzatok vagy karitatív szervezetek fognak tagnak jelentkezni? Milyen dokumentumokkal lépnek be az önkormányzatok (közgyűlési határozattal, bizottsági döntéssel)? A bíróságra milyen dokumentumot kell beadni az önkormányzati tagság igazolására?
5.) Kérjük, értelmezzék számunkra a 2006. évi. X. tv. hatálybalépésére vonatkozó 107 §-t. Hivatkozik a 106. §-ra és a 113. §-ra, de azok hatálytalanítva lettek (4 és 10 éve).

Budapest, 2017. 02.28.
Üdvözlettel:

Németh László
SzOSzöv elnöke

Letölthető anyagok: 
Drupal alapú website