Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Állásfoglalás és tájékoztatás a nonprofit szociális szövetkezetről és a GFO 594 kódról

Állásfoglalás és tájékoztatás a nonprofit szociális szövetkezet névhasználatról és GFO 594 kódról

A 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről a következő fogalommal határozza meg a szociális szövetkezetet.

A szövetkezet fogalma

7.§. A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése.

A szociális szövetkezet fogalma

8.§. A szociális szövetkezet a 7. §-ban foglaltaknak megfelelő olyan szövetkezet,

a.) amelynek célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése;

b.) amely iskolaszövetkezetként működik.

A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a szociális szövetkezet megnevezést, illetve - iskolaszövetkezet vagy foglalkoztatási szövetkezet esetében - az iskolaszövetkezet, foglalkoztatási szövetkezet megnevezést.

A szociális szövetkezet külön törvényben meghatározottak szerint közhasznú jogállású lehet.

Nincs olyan jogi kategória, mint nonprofit szociális szövetkezet.

A SzOSzöv azt az álláspontot képviseli, hogy minden szociális szövetkezet nonprofit elvek szerint és közhasznúan működik, miután elsődleges célja hátrányos helyzetű tagjainak foglalkoztatása, életminőségének javítása, életmód közösség kialakítása, és a nyereséget az alapcéljainak megfelelően használja fel. Korábban államigazgatási egyeztetési folyamatokban szó volt arról, hogy jogszabályba bekerül más szociális szövetkezeti típus is, ennek egyik variációja volt a „nonprofit szociális szövetkezet”. Valószínűleg a párhuzamos államigazgatási eljárások koherencia problémái miatt került be - a 21/2012. (IV. 16.) KIM „a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról” a „nonprofit szociális szövetkezet GFO 594 kód” a rendeletbe, valamint a TÁMOP 2.4.3. 2013 évi pályázati kiírásaiba.

A cégbíróságok jogszabályi meghatározás hiányában nem tudják bejegyezni a nonprofit szociális szövetkezeteket.

A magyar bírói gyakorlat mégis tud 28 bejegyzést produkálni, mint azt a KSH nyilvántartása mutatja.

A tájékoztatást azért állítottuk össze, mert a SzOSzöv sok megkeresést kapott a nonprofit szociális szövetkezetek ügyében.

2013. szeptember 3.

Németh László

SzOSzöv elnök

 

2014. március 15 után

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 22/2014. (III.13.) KIM rendelete a mso-bidi-font-family:TimesNewRomanPS-BoldMT;mso-bidi-font-weight:bold">statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról megszüntette a korábbi „nonprofit szociális szövetkezet GFO 594 kód”-ot.

A továbbiakban a rendelet a következő nomenklatúrát használja a szövetkezetek esetében:

12 Szövetkezet

Szociális szövetkezet

Takarék- és hitelszövetkezet

Iskola szövetkezet

Agrárgazdasági szövetkezet

Biztosító szövetkezet

Foglalkoztatási szövetkezet

Egyéb szövetkezet

 

Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozások

Európai szövetkezet (SCE)

 

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Lakásszövetkezet

KSH kérdés

A kérdés:
Szeretném megkérdezni, hogy GFO 594 Nonprofit szociális szövetkezet megnevezés honnan került a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendeletbe, miután egyetlen definícióban felsorolt jogszabályban se szerepel (2003. évi CXXV. törvény; 2006. évi X. törvény; 141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet; 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet; 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet.). Üdvözlettel: Németh László Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége elnök

Megjegyzés:
Kérem vegyék ki a rendeletből GFO 594 Nonprofit szociális szövetkezet fogalmat

Németh László SzOSzöv elnöke

Drupal alapú website