Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Állásfoglalás a TÁMOP 243 pályázatban forprofit cégek részvételéről

Szakmai állásfoglalás
a TÁMOP 2.4.3.D. 2013. évi
szociális gazdaság fejlesztése és az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása pályázatok értékelői és döntéshozói számára


A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége nagyon fontosnak tartja és támogatja azt, hogy az Európai Unió és Magyarország forrásokkal járul hozzá ahhoz, hogy a szociális gazdaság fejlődjön Magyarországon. Jónak tartjuk azt, hogy a pályázatok egyrészről támogatják új szociális szövetkezetek alakulását, másrészről a meglévő szociális szövetkezetek fejlesztéséhez biztosítanak forrásokat.


A pályázati kiírások fenntarthatósági szempontrendszere olyan kritériumokat határoznak meg, amelyek nem feltétlen kedveznek és járulnak hozzá a közösségi vállalkozások, a szociális szövetkezetek megerősödéséhez. („A bértámogatásban részesülő célcsoport tagok munkaviszonyát fenntartja úgy, hogy a munkáltató, jogutódja, vagy a foglalkoztatást szerződésben átvállaló vállalja a legalább a támogatás időtartamával, bérszintjével, munkaidejével, munkakörével, az alkalmazás jogviszonyával megegyező továbbfoglalkoztatást”). A pályázat előkészítésénél véleményeztük, hogy ez a kritérium túlzott elvárásokat tartalmaz, és javasoltuk a továbbfoglalkoztatási időtartam 50%-os csökkentését, valamint a foglalkoztatási feltételek változtatható kritériumainak a lehetőségét. Ezt a véleményünket - sajnálatosan - a pályázat kiírói nem vették figyelembe. Azzal a feltételezéssel élünk, hogy a továbbfoglalkoztatás fenti kritériumai miatt, a pályázó szociális szövetkezetek között megjelennek olyan forprofit cégek, akik – kihasználva a pályázati támogatás lehetőségét – szociális szövetkezetet alakítanak, és teljesítik tevékenységük kiszervezésével a fenti fenntarthatósági szempontrendszert.


A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége felkéri a TÁMOP 2.4.3.D. 2013. évi pályázatok értékelőit és döntéshozóit, hogy a pályázatok formai és szakmai értékelésénél vizsgálják és értékeljék a szociális szövetkezet szervezeti (ki)alakulását, a hosszú távú céljait, és csak olyan pályázókat támogassanak, akik valóban vállalják a szövetkezeti értékek szerinti működést, és a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra történő visszavezetését. Feltételezzük, hogy a pályázatot kiíró Magyar Államnak ez a törekvése, és a szociális szövetkezeteknek is ez az érdeke. Kérjük, a további szociális gazdaság pályázatoknál előzzék meg, hogy forprofit cégek tudják lehívni a pályázati forrást.


A SzOSzöv követni fogja a támogatott szervezetek pályázat ideje alatti és utáni működését. Fontosnak tartjuk a támogatott szociális szövetkezetek gazdasági és kulturális környezetükbe való beágyazódását, ami segíti a társadalmi kohéziót, és a munka alapú közösségek fenntarthatóságát.


Budapest, 2013. április 22.

Letölthető anyagok: 
Powered by Drupal