Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Tiltakozás és sürgős döntés követelése a Szociális gazdaság fejlesztése - TÁMOP-2.4.3.D - pályázatok ügyében.

 

Tiltakozás és sürgős döntés követelése a Szociális gazdaság fejlesztése - TÁMOP-2.4.3.D - pályázatok ügyében. A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetségét egyre több pályázó szociális szövetkezet keresi meg felháborodottan, a pályázati döntések elmaradása miatt. Megfogalmazzák értetlenségüket és elégedetlenségüket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség eljárásával kapcsolatban. Az első körös pályázatok beadási határideje 2013. június 6-a volt. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 27. §-a az projektek esetében az NFÜ - támogatásról vagy elutasításról hozott - döntési határidejét a) nagyprojektek esetében a projektjavaslat beérkezésétől számított kilencvenedik nap, b) a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől számított harmincadik nap, könnyített elbírálású támogatás esetében a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől számított harmincadik napban határozza meg. Ebből az következik, hogy a június 6-ig beadott pályázatokról döntést kellett volna hoznia az NFÜ-nek 2013. szeptember 4-ig. Miután a nemzeti fejlesztési miniszter 26/2012. (X. 24.) NFM utasítása az egységes működési kézikönyvről 79. § (1) A KSZ a döntés meghozatalától számított 15 napon belül a XVIII. Fejezetben foglaltak alapján az elektronikus alkalmazások használatának szabályai szerint értesíti a projektgazdát a projekt elutasításáról., illetve a 591. § A támogató a döntés meghozatalától számított 15 napon belül értesíti a projektgazdát a döntésről, ezért a jogszabályoknak megfelelően az első körös pályázatok esetében szeptember 19-ig értesítést kellett volna kapniuk a pályázóknak.

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 11. § a következőket határozza meg: (1) A lebonyolításban érintett szervezet az eljárása során köteles megtartani és megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban meghatározott célok megvalósítása érdekében, jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. 2) A lebonyolításban érintett szervezet a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség, a szabályszerűség, a támogatást igénylővel és a kedvezményezettel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. 3) A lebonyolításban érintett szervezet által lefolytatott eljárásokban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 4) A támogatást igénylőt, a kedvezményezettet és az eljárás más résztvevőjét megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog.

Felszólítjuk Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési minisztert és Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetéséért felelős kormánybiztos szerepkörében, hogy járjanak el annak érdekében, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el a döntéshozatalában és érvényesítsék az NFÜ eljárásában, hogy a támogatást igénylőt megillető tisztességes ügyintézés történjen, és a jogszabályban meghatározott határidőben hozott döntéshez való joguk érvényesüljön.

Szociális gazdaság fejlesztése - TÁMOP-2.4.3.D pályázatra 2013. évben 944 pályázat került beadásra. Ha átlagban 10 érintettel számolunk szövetkezetenként (alulértékelve a becslést), akkor közel 10.000 ember várja a pályázati döntést. A pályázat célcsoportjából következően főként olyan hátrányos helyzetű emberek, akiknek a szociális gazdaságban, ezen pályázatból tudna munkát biztosítani az adott szociális szövetkezet. Nagyon nehéz helyzetben vannak azok a szociális szövetkezeti elnökségi tagok, akik időt és energiát nem sajnálva készítették el a pályázatot, tervezték meg a pályázatból finanszírozott foglalkoztatás ütemezését, állapodtak meg a szociális szövetkezet tagjaival és a pályázati eredményhirdetés hiányában, bizonytalanságban tartják a szövetkezet tagjait és tervezett foglalkoztatottait. Az NFÜ - jogszabályt sértő – eljárásának további következménye, hogy bizonytalanságot és bizalmatlanságot visz be, az alapjaiban bizalomra és a szolidaritásra épülő szociális szövetkezeti közösségbe.

A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége a 944 pályázó és kb. 10.000 érintett nevében tiltakozik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogszabálysértő eljárása miatt, követeli a Szociális gazdaság fejlesztése - TÁMOP-2.4.3.D - pályázatok ügyében a döntések azonnali meghozatalát és felszólítja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetéséért felelős kormánybiztost, hogy biztosítsák az  NFÜ eljárásában, a támogatást igénylőket megillető tisztességes ügyintézést.

A tiltakozáshoz csatlakozó szervezetek és személyek az alábbi helyen tekinthetők meg, illetve itt lehet csatlakozni: http://www.peticiok.com/tiltakozas_a_szocialis_gazdasag_fejlesztese_paly...

Powered by Drupal