Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Társadalmi vállalkozás

 forrás: http://www.nesst.org/HunFAQ.htm

 

Társadalmi vállalkozásokról gyakran feltett kérdések

Mit takar a társadalmi vállalkozás kifejezés?

Melyek a társadalmi vállalkozás elonyei?

Hogyan javíthatja egy nonprofit szervezet a pénzügyi helyzetét?

Melyek a társadalmi vállalkozás korlátai?

Mik a társadalmi vállalkozás legfobb kockázatai?

Mit érdemes mérlegelni, mielott társadalmi vállalkozásba fognánk?

Miért fontos, hogy üzleti tervet készítsünk társadalmi vállalkozás indításakor?

Milyen hibákat kerülhetünk el azáltal, hogy üzleti tervet készítünk?

Melyek az üzleti tervezést elokészíto lépések?

Milyen területeket szükséges megvizsgálni szervezetünk felkészültségét illetoen?

Hogyan gyujtsünk vállalkozási ötleteket?

Mit tartalmazzon egy üzleti terv?

Mit takar a társadalmi vállalkozás kifejezés?

A társadalmi vállalkozás egy olyan önfinanszírozási stratégia, melyet fenntartható bevételi források létrehozása és a szervezeti küldetés jelentos mértéku megerosítése érdekében alkalmaznak nonprofit szervezetek.

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy nonprofit szervezet annak érdekében, hogy küldetéséhez illeszkedo programjaihoz pénzügyi forrást biztosítson, valamilyen üzleti tevékenységbe kezd. Amellett, hogy ez elosegíti a szervezet pénzügyi fenntarthatóságát, és csökkenti az akár az állami/EU-s támogatásoktól való függoségbol eredo kiszolgáltatottságot, gyakran a szervezet eredeti küldetésének megvalósulásához is hozzájárul (például foglalkoztatás révén).

Társadalmi vállalkozásra példaként hozható a szekszárdi Kék Madár Alapítvány által muködtetett Ízlelo étterem, mely magas színvonalú szolgáltatásai révén az Alapítvány számára plusz forrásokat, míg a hallássérült és mozgáskorlátozott kedvezményezettek számára munkalehetoséget teremt.

Másik példa a hajdúböszörményi Zöld Kör Egyesület vállalkozása, akik ingyenes hulladékgyujtési szolgáltatást kínálnak olyan háztartások és vállalatok részére, akik a használt papírt amúgy kidobnák vagy elégetnék. A társadalmi vállalkozás tevékenységei közé tartozik a gyujtés, a szállítás, és a papírhulladék továbbértékesítése újrahasznosításra, melyek révén a Zöld Kör a közvetlen küldetésbeli hasznon túl további pénzügyi forrásokat is teremt társadalmi céljainak megvalósításához.

Melyek a társadalmi vállalkozás elonyei?

 • Nagyobb bevétel - Ha/amikor a társadalmi vállalkozás nyereségessé válik.
 • Diverzifikált források – A társadalmi vállalkozás segíthet diverzifikálni a szervezet finanszírozási alapját, és csökkenti az ingadozó, és/vagy kisszámú pénzügyi forrásoktól való függést.
 • Nagyobb rugalmasság - A legtöbb hagyományos nonprofit finanszírozási formától, adománytól eltéroen, a társadalmi vállalkozásbólszármazó bevétel általában szabadon felhasználható.
 • Jobb szervezeti teljesítmény – A társadalmi vállalkozáshoz szükséges pénzügyi és vezetési fegyelem a nonprofit szervezet általános hatékonyságát, tervezését, illetve rendszereit is javítja.
 • Pozitív benyomás az adományozók körében - A legtöbb adományozó örömmel fogadja, ha a nonprofit szervezet megpróbál saját erobol is forrásokat teremteni, és diverzifikálja bevételei forrásait.
 • Aktívabb felügyelo bizottság - A társadalmi vállalkozás segíthet jobban bevonni a felügyelo bizottság (kuratórium) tagjait, és felhasználni egyéb, esetleg az üzleti életben szerzett tapasztalataikat és kapcsolati rendszerüket.
 • Szélesebb köru ismertség - A társadalmi vállalkozás marketingje segíthet a szervezetnek új támogatókat, adományozókat is szerezni.
 • Nagyobb önbizalom - A bevételszerzés képességét felismerve, illetve sikeres társadalmi vállalkozást muködtetve nohet a nonprofit szervezet vezetoinek és munkatársainak önbizalma.

Hogyan javíthatja egy nonprofit szervezet a pénzügyi helyzetét?

Egy nonprofit szervezet különbözo önfinanszírozási stratégiák alkalmazásával saját forrásokat teremthet elo, növelve ezzel pénzügyi stabilitását. Ilyen stratégia lehet többek között:

 • Szolgáltatási díjak felszámítása
 • Termékértékesítés
 • Szellemi termékek értékesítése (például licenszmegegyezések, szabadalmak, szerzoi jogok)
 • Tárgyi eszközök bérbeadása (például eszközök vagy ingatlan bérbeadása)
 • Pénzügyi befektetések
 • Tagsági díj szedése

Melyek a társadalmi vállalkozás korlátai?

 • Nem való minden nonprofit szervezetnek - Egyes szervezetek számára a társadalmi vállalkozás több ok (pénzügyi, mentalitásbeli, képességek hiányából fakadó stb.) miatt sem lehet megfelelo megoldás.
 • Nem egyszeru feladat - Ha a nyereségszerzés könnyu lenne társadalmi vállalkozások révén, már mindenki ezt csinálná.
 • Nem való pénzügyi válságban levo nonprofit szervezeteknek - A társadalmi vállalkozáshoz szükség van bizonyos fokú pénzügyi stabilitásra és szakértelemre, amellyel nem minden nonprofit szervezet rendelkezik.
 • Nem vezet gyors “meggazdagodáshoz” – A társadalmi vállalkozás hosszú távú finanszírozási stratégia: a pénzügyi megtérüléshez több évre is szükség lehet.
 • Nem kockázatmentes – Mint minden üzleti tevékenység, a társadalmi vállalkozás is ki van téve a gazdasági kötülmények, piaci változások stb. hatásainak, ami nem megfelelo menedzselés esetén kockázatot jelenthet a nonprofit szervezet jó hírére és/vagy pénzügyi integritására nézve.
 • Nincs bevált receptje - A társadalmi vállalkozás minden esetben az adott nonprofit szervezet kapacitásától, szakértelmétol, küldetésétol, képességeitol stb. függ. Nincs biztos recept a sikerre.

Mik a társadalmi vállalkozás legfobb kockázatai?

 • A hangsúly és a prioritások elmozdulhatnak a szervezet küldetésétol a vállalkozási tevékenység irányába (ez különösen akkor lehet probléma, ha a vállalkozás kevéssé kötodik a szervezet küldetéséhez);
 • A vállalkozás elvonhatja a nonprofit szervezet eroforrásait (pl. a munkatársak munkaidejét, pénzügyi forrásait) a programoktól;
 • Elofordulhat, hogy a vállalkozás nem termel nyereséget (vagy csak minimális mértékben) a szervezet küldetésének megvalósítására;
 • A sikertelen vállalkozás eladósodhat, illetve felélheti a szervezet szukös pénzügyi forrásait;
 • A vállalkozás ronthatja a szervezet hírnevét az érintettek és a szélesebb célközönség körében;
 • A társadalmi vállalkozás elindításával és menedzselésével járó stressz túlterhelheti, ’kiégetté teheti’ a munkatársakat.
 • A társadalmi vállalkozás szervezeti kulturát érinto dilemmákat, illetve a küldetéssel kapcsolatos belso konfliktusokat okozhat.

Mit érdemes mérlegelni, mielott társadalmi vállalkozásba fognánk?

 • Érdemes-e szervezetünknek vállalkozási tevékenység kialakítására törekednie?
 • Készen állunk-e vállalkozási tevékenység indítására?
 • Mely vállakozási ötlet(ek) megfelelo(ek) számunkra, mind készségeink és lehetoségeink, mind pedig céljaink megvalósítása szempontjából?
 • Érdemes-e további idot, illetve energiát fordítani a vállalkozási ötletünk alaposabb elemzésére?

Miért fontos, hogy üzleti tervet készítsünk társadalmi vállalkozás indításakor?

Ahhoz, hogy a társadalmi vállalkozás fenntartható bevételi forrást jelenthessen a nonprofit szervezet számára, valós piaci igényeket kell kielégítenie, méghozzá hatékonyan. Ehhez elengedhetelen a vállalkozási ötlet piaci, szervezeti és pénzügyi feltételeinek felmérése és a vállalkozás muködésének megtervezése. Az üzleti terv kiváló keretet biztosít ehhez; mind a nonprofit szervezet belso, mind külso érintettjei számára. Az üzleti terv megírását követoen a szervezetnek rendelkezésére fognak állni azok az információk, melyek alapján mérlegelni lehet, hogy érdemes-e a vállalkozást elindítani, közép- illetve hosszútávon meg fog-e térülni, valóban hozzá fog-e járulni a szervezet fenntarthatóságához.

Milyen hibákat kerülhetünk el azáltal, hogy üzleti tervet készítünk?

 • Barátaink, ismeroseink lelkesedése láttán azt gondolhatjuk, hogy sokan megvennék az általunk kitalált terméket/szolgáltatást, ám az üzleti terv készítéséhez végzett piackutatásból azt látjuk, hogy nincsen a szóban forgó termékre/szolgáltatásra elegendo fizetoképes kereslet; így érdemesebb más termékben/szolgáltatásban gondolkodnunk.
 • Eredetileg elsodlegesen egyéneket kívántunk megcélozni, de az üzleti tervezés során arra jutottunk, hogy cégek/más nonprofitok lehetnek érdekeltebbek és fizetoképesebbek a termékünk/szolgáltatásunk iránt, ezért a vállalkozási modellünket már ennek fényében alakítottuk ki.
 • Nem ruházunk be feleslegesen gépek, eszközök vásárlásába, melyek olyan termékek eloállítására alkalmasak, melyre nem építheto fenntartható vállalkozás.
 • A vállalkozási ötlet megvalósításához szükséges, az üzleti terv során felmért kapacitásigények olyan mértékben elvonnák a szervezet eroforrásait a szervezet alapveto tevékenységétol, hogy veszélybe kerülne a küldetés megvalósulása. Ennek tudatában a vállalkozás beindítását olyan idoszakra halasztottuk, amikor egyéb projektek már kifutottak, vagy éppen amikor egy új munkatárs felvételéhez szükséges pénzügyi forrást biztosítottnak láttunk.

Melyek az üzleti tervezést elokészíto lépések?

 • A felkészültség felmérése – annak vizsgálata, hogy a szervezeti és pénzügyi szempontból készen áll-e a szervezet a vállalkozás elindítására
 • A vállalkozási ötlet kiválasztása – Mely ötletek igazodnak legjobban a szervezet elvárásaihoz és a szervezet alapveto képességeihez?
 • Megvalósíthatósági elotanulmány – Mely vállalkozási ötletek lehetnek piacképesek, illetve tunnek a legalkalmasabbnak az önfinanszírozási célok megvalósítására?

Milyen területeket szükséges megvizsgálni szervezetünk felkészültségét illetoen?

 • Küldetésünk és alapveto értékeink – fontos megvizsgálni, hogy a társadalmi vállalkozás milyen hatást gyakorolhat a szervezet küldetésére és alapveto értékeire, valamint felkészülni ezekre a hatásokra;
 • Szervezeti támogatás – szükséges felmérni, hogy a szervezet fo érintettjei (munkatársak, felügyelo bizottság, tagok, adományozók, stb) támogatják-e az önfinanszírozást;
 • Szervezeti készségeink – érdemes meggyozodni arról, , hogy a szervezet megfelelo jártassággal, tapasztalattal és képességekkel rendelkezik-e a társadalmi vállalkozás  muködtetéséhez;
 • Pénzügyi felkészültségünk – fontos felmérni, hogy a szervezet megfelelo pénzügyi stabilitással, szabad tokével, illetve pénzügyi és számviteli rendszerekkel rendelkezik-e a társadalmi vállalkozás elindításához és muködtetéséhez.

 

Hogyan gyujtsünk vállalkozási ötleteket?

Alapvetoen négyféle módon gondolkodhatunk újfajta vállalkozási ötletekrol:

MEGLÉVO INGYENES TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS FELKÍNÁLÁSA

MEGLÉVO ÜGYFÉLNEK, DÍJ ELLENÉBEN

Hogyan juthatunk bevételhez azokból a termékekbol és/vagy szolgáltatásokból, amelyeket jelenleg térítésmentesen biztosítunk a szervezet kedvezményezettjeinek? Járható út-e, hogy a jövoben valamekkora térítés fejében biztosítjuk ugyanezt, vagy hasonló, de értéknövelt szolgáltatást?

ÚJ TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS

MEGLÉVO ÜGYFÉLNEK

Hogyan juthatunk bevételhez már meglévo  kedvezményezetti vagy ügyfélkörünkre építve? Milyen olyan termékekre / szolgáltatásokra tarthatnak igényt a kedvezményezettek, amelyet díj ellenében kínálhatnánk nekik?

MEGLÉVO TERMÉK /

SZOLGÁLTATÁS

ÚJ ÜGYFÉLNEK

Hogyan juthatunk bevételhez a

jelenleg kínált termékek / szolgáltatások

új, fizeto ügyfeleknek

történo értékesítésével?

Pl.: kínálhatjuk valamelyik meglévo

termékünket / szolgáltatásunkat

fizeto ügyfelek részére?

ÚJ TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS

ÚJ ÜGYFÉLNEK

Hogyan juthatunk bevételhez új

termék / szolgáltatás új, fizeto ügyfeleknek

történo értékesítésével?

Pl.: milyen új terméket / szolgáltatást

tudnák piacra vinni új, a szervezet

érintettjeinek körébe nem

tartozó, fizeto ügyfelek számára?

Mit tartalmazzon egy üzleti terv?

Az alábbi felsorolás tartalmazza az üzleti terv által érintett fobb témákat:

Piackutatás:

Miután pontosan meghatároztuk, hogy milyen terméket/szolgáltatást kívánunk értékesíteni, meg kell vizsgálnunk a következo kérdéseket:

 • Van-e piaci kereslet a termékünk/szolgáltatásunk iránt? Ha igen, körülbelül mekkora? Kik a vevoink?
 • Kik nyújtanak még ilyen/hasonló termékeket/szolgáltatásokat? Mitol lehetünk versenytársainknál vonzóbbak a vevok szemében?
 • Hogyan érjük el termékünkkel/szolgáltatásunkkal a vevoinket?

Muködés tervezése:

 • Hogyan fogjuk muködtetni a vállalkozást?
 • Ha terméket állítunk elo, hogyan szervezzük meg a termelési folyamatot?
 • Milyen gépek/infrastrukturális beruházások szükségesek?
 • Milyen emberi eroforrásra van ehhez szükségünk?
 • Mindezek mennyibe fognak kerülni?

Pénzügyi elemzés:

A piackutatás és a szervezeti kapacitások alapján mennyi bevételre számíthatunk?

Mekkora értékesítési volumen valószínusítheto?

Mennyi az értékesítés költsége?

A bevételek és a költségek aránya hogyan alakul?

Eloreláthatólag mikor válik nyereségessé a vállalkozás?

Milyen forrásokból oldjuk meg a finanszírozást?

Kockázatelemzés:

Melyek a vállalkozás potenciális kockázatai, melyekre érdemes odafigyelnünk (pénzügyi, gazdasági környezet változása, belso kockázatok)?

Hogyan tudjuk a hatásukat minimalizálni?

Összegzés: a potenciális problémákat és lehetoségeket figyelembe véve megvalósíthatónak tunik-e a vállalkozás?

Ha igen, hogyan, milyen stratégiák alkalmazásával érdemes belevágni?

Drupal alapú website