Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Foglalkoztatási szövetkezet – Híd a munka világába

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=print&content=full_tamop_tamop_243D

TÁMOP 2.4.3.D-3-13/1 - Foglalkoztatási szövetkezet – Híd a munka világába

A projekt célja a foglalkoztatási szövetkezetekhez tagként csatlakozó hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztathatóságának elősegítése, felkészítve a célcsoportot a szövetkezeti alapelveknek megfelelő együttműködésre, a szövetkezésben való szerepvállalásra.

 

A projekt a foglalkoztatási szövetkezet megalapításához és működésének megkezdéséhez szükséges előfeltételek kialakítását, a szervezet-, és képesség-fejlesztést támogatja, amely lehetővé teszi a felkészített célcsoport számára a fenntartható társadalmi vállalkozás megalapítását, és biztosítja a létrehozott foglalkoztatási szövetkezethez tagként történő csatlakozást elősegítő ismeretek megszerzését.

 

A foglalkoztatási szövetkezet szervezeti célja a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának, munkaerő-piaci jelenlétének, társadalmi és gazdasági integrálódásának folyamatos biztosítása, ezáltal a foglalkoztatási szövetkezet az esélyegyenlőtlenség felszámolásának, a munkaerő-piaci diszkrimináció megszüntetésének és a társadalmi kohézió erősítésének aktív eszközévé válik.

 

A projekt megvalósításában részt vesz: 

 • az Országos Roma Önkormányzat (konzorciumvezető),
 • a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és
 • a Türr István Képző és Kutató Intézet.

 

A projekt költségvetése 4 995 000 000 Ft, amelyből a Közép-magyarországi Régió területén 333 000 000 Ft használható fel.

 

A projektben az alábbi tevékenységek kerülnek végrehajtásra:

 

A konzorciumvezető Országos Roma Önkormányzat feladatai:

 • Szervezetfejlesztés (beleértve a szakmai megvalósítók alkalmazását, képzését).
 • A szükséges munkaerő-piaci szolgáltatások meghatározása, kialakítása.
 • A működést biztosító informatikai rendszer felállítása.
 • A központi és a regionális irodák kiválasztása, kialakítása.
 • A szakmai megvalósítók mentor 1-es szintjén képzések, képességfejlesztések megszervezése, lebonyolítása, a célcsoportból kikerülő mentor 2 szervezeti szint toborzása, felkészítése és foglalkoztatása.
 • Ügyfélszolgálat és tanácsadás nyújtása a célcsoport tagoknak.
 • A mentor 2-es szinten túli, további célcsoport tagok toborzása.
 • A foglalkoztatási szövetkezet megalapításának teljes körű előkészítése és közreműködés a szövetkezet megalakításában.
 • Kommunikációs tevékenység ellátása, a projekt honlapjának elkészítése, frissítése.

  

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal feladatai:

 • A projektszervezet kialakítása és fenntartása a program idejére.
 • Megfelelő képzési kínálat biztosítása a képzési programok és a képző intézmények kiválasztásával, a főpályázó által meghatározott munkaerő-piaci igények figyelembe vételével.
 • A programban részt vevők támogatása.
 • A képzési programok lebonyolítása, a támogatás pénzügyi lebonyolítása.
 • A képzések folyamatos ellenőrzése.
 • A projekt lebonyolításához szükséges informatikai rendszer fejlesztése, működtetése

 

A Türr István Képző és Kutató Intézet feladatai:

 • A célcsoport és a mentor 2-es szintjén képzések, képességfejlesztések megszervezése, lebonyolítása.
 • A célcsoport számára támogatás nyújtása.
 • A célcsoport és a mentor 2-es képzések minőségbiztosítása, monitorozása.
 • A képzésekben résztvevők számára kompetencia mérés elvégzése.
 • A mentor 2-es szinten túli, további célcsoport tagok felmérése.
 • A célcsoport tagok esetében egyéni nyomon követés a projekt fizikai befejezéséig

 

A projekt eredményeként létrejön a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó iroda-hálózat, felépül a foglalkoztatási szövetkezet megalapítását és elindítását lehetővé tevő infrastruktúra; megalakul a foglalkoztatási szövetkezet. A tervek szerint közel 2 800 fő részesül képzésben és kerül foglalkoztatásba.

 

Indikátormutatók: 

Mutató neve

Mértékegység

Minimálisan elvárt célérték

Képzésben résztvevő célcsoporttagok száma

1 000

Képzést sikeresen befejező célcsoporttagok száma

%

60

Szociális gazdaság működésével összefüggő kompetenciafejlesztésben részt vett célcsoporttagok száma

1 800

Létrejött foglakoztatási szövetkezetek száma

db

1

 

A Drupal alapú honlap készítésében részt vett a Macroweb Internet Consulting