Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Csatlakozás a Kézenfogva Alapítvány tartalékalap képzési kötlezettség feloldása érdekében indított kezdeményezéséhez

 

http://www.kezenfogva.hu/modszertan/index.php?q=node/9

Lépések a tartalékalap képzési kötelezettség feloldása érdekében
http://www.kezenfogva.hu/modszertan/themes/kezenfogva2/images/b0top.gif); width: 579px; float: left; padding-top: 25px; margin-top: 5px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 5px; border-collapse: collapse; color: rgb(18, 49, 87); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 11px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">
 

A pénzügyi alap képzésének kötelezettsége indokolatlanul tesz különbséget a különböző szektorba tartozó szolgáltatók között
A pénzügyi alap képzésének kötelezettségét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény teremti meg, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló kormányrendelet. A háttérszabályozása a költségvetési törvényben és az államháztartási törvényben, a számvitelről szóló törvényben található.
A szociális törvénybe 2001 óta - a számvitelről szóló törvénnyel való összhang megteremtése céljával - került be a “tartalékalap-képzés” szabályainak a jelenleg élő konstrukciója. A rendelkezés alapján a tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény egyházi és nem állami fenntartója az intézmény működőképességének biztosítására az éves normatív állami hozzájárulás tíz százalékát kitevő összeget köteles elkülönített bankszámlán elhelyezni.

A tartalékalap képzési kötelezettség sújtja mind a nem állami mind az egyházi fenntartókat, itt a problémát a szektorsemlegesség elvére helyezve a hangsúlyt a civil oldalról közelítjük meg.

A tartalékalap képzésének kötelezettsége komoly anyagi hátrányokat okoz az érintett szolgáltatóknak, illetve indokolatlanul tesz különbséget civil és az állami szektorba tartozó szolgáltatók között.

A nem állami fenntartású intézmények által ellátott egyes szociális feladatoknak a központi költségvetésből normatív támogatások rendszere alapján a nem állami, egyházi fenntartók is nyújthatják azokat az ellátásokat, amelyeket az önkormányzatok. A feladatellátásuk – és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtásuk objektív alapja csak a közfeladatok ellátása szektorsemlegességének megvalósítása lehet. Ugyanakkor az önkormányzatokkal szemben hátrányos helyzetben vannak a tartalékalap képzés kötelezettséget érintően a tartós bentlakást nyújtó nem állami fenntartók. Indokolt lenne a tartalékalap képzési kötelezettség feloldása megteremtve a másik szektorokkal szemben az esélyegyenlőség lehetőségét.

A tartalékalap képzési kötelezettség hátterét nyújtó szabályozással kapcsolatosan elmondható, hogy civil szolgáltatókra nézve diszkriminatív a szektorsemlegesség alapelve szempontjából, amely akkor érvényesülne, ha a szociális szférában a szolgáltatókra gazdasági jellegüktől függetlenül mind a működés, mind a finanszírozás tekintetében ugyanazon feltételek vonatkoznának, azaz bármely szervezeti/gazdálkodási formában végzik is tevékenységüket, ugyanazon finanszírozási, szakmai, stb. szabályok vonatkoznak rájuk.

Azon túl, hogy az érintett szolgáltatókra nézve a tartalékalap képzési kötelezettség diszkriminatív, a kötelezettség alóli mentesülés feltételeinek nagyon kevés civil szervezet tud megfelelni a költségvetési törvényben meghatározott feltételek alapján, az egyedi esetben történő mentesülés – a tartalékalap feltörésének lehetősége – a közigazgatási hivatalok gyakorlata alapján nem tisztán körvonalazható. A kötelezettség elmulasztásához – ha a szolgáltató az elkülönített pénzösszeg külön bankszámlára elhelyezését elmulasztja - fűzött szankció pedig olyan súlyos anyagi hátrányt okozhat, amely működést ellehetetleníti.

Az érintett szolgáltatók több fórumon is sérelmezték a tartalékalap képzési kötelezettséget, mind diszkriminatív rendelkezést rájuk nézve az önkormányzatokkal szemben. Ez esetben elmondható, hogy előrelépés nem történt, annak ellenére, hogy a kormányzat civil stratégiája megfogalmazza: “A kormányzati stratégia fontos eleme, hogy a szektor feltételrendszerét kialakító, annak érdekeit szolgáló jogszabályok, intézkedések a civil szervezetek közreműködésével és javaslataival készüljenek el.”

A mentesülés igen magas követelményt támasztó feltétele és a feloldás lehetősége

E kötelezettség alól csak akkor mentesülhet a nevezett fenntartó, ha az éves költségvetési törvényben meghatározott mértékű támogatásban részesült. E feltétel szerint akkor mentesül a nem állami, egyházi fenntartó a tartalékalap képzési kötelezettség alól, ha a támogatás - amely nem lehet a normatív állami hozzájárulás, valamint a fejlesztési, beruházási célra kapott támogatás - összege legalább 90,0 millió forint.

Megállapítható, hogy nagyon szűk körű a mentesülés lehetősége, hiszen a költségvetési törvényben rögzített feltételnek nagyon kevés szervezet felelhet meg.

Ellentmondásos, hogy míg a tartalékalap képzésének kötelezettsége magas szintű jogszabályokban általánosan meghatározott, a feloldás lehetősége a közigazgatási hivatalok első fokú hatósági jogkörébe tartozik, és egyedi elbírálást tesz lehetővé. A közigazgatási hivatal az elkülönített pénzösszeg meghatározott célra történő felhasználását engedélyezheti: a szociális intézmények működésének engedélyezésével kapcsolatos első fokú hatósági tevékenységük keretében határozhatnak a tartalékalap-képzési kötelezettségét feloldó tartalékalap felhasználásának engedélyezéséről.

Ha a szervezet komoly likviditási gondokkal küzd működőképessége folyamatos biztosítása szempontjából az elkülönített pénzösszeg feloldása nem jelent megoldást, hiszen az elkülönített forrásból felhasznált tételeket az érintett szervezet három hónapon belül ismételten köteles elkülöníteni.

A kötelezettség elmulasztásához fűzött szigorú szankció

A pénzügyi alap képzésének elmulasztásához fűzött szigorú anyagi szankció végrehajtása esetén a fenntartó működése lehetetlenné válhat, ugyanis ekkor az intézmény működési engedélyét kiadó megyei szociális és gyámhivatal intézkedik a normatív állami hozzájárulás visszatartása iránt. A visszatartás mértéke az éves normatív támogatás tíz százaléka.

A szektorsemlegesség
A szektor függetlenségének biztosítása, a civil szervezeteknek átadott források és támogatások átláthatósága, a civil szolgáltatások professzionalizmusa egyformán fontos uniós elvárások. A kormány köteles a jogszabályalkotás és a szektorral történő együttműködése során érvényesíti ezeket a normákat.

A szektorsemlegesség elve a tiszta versenyhelyzet eszköze, vagyis a lehetőségek az állami, a forprofit és a nonprofit szervezetek számára is azonos feltételek mellett férhetők hozzá.

A szektorsemlegesség alapelve azt jelentené, hogy a szociális szolgáltatókra gazdasági jellegüktől függetlenül mind a működés, mind a finanszírozás tekintetében ugyanazon feltételek vonatkoznának, azaz bármely szervezeti/gazdálkodási formában végzi is tevékenységét, ugyanazon finanszírozási, szakmai, stb. szabályok vonatkoznának rá.

A szektorsemlegesség elve megkövetelné hogy az szociális szolgáltatások alapvető szakmai feltételrendszere tulajdon- és működtetési formától független, kizárólag a szolgáltatás szakmai tartalmán alapul.

A kormányzat épít a civil szervezetekre a közszolgáltatások teljesítésében, kész az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, a kultúra, a környezetvédelem stb. területén a minél szélesebb munkamegosztásra. Magyarországon az lenne a cél, hogy a szociális szolgáltatások területén az adott feladatot a legjobb minőséget a leghatékonyabban nyújtó szervezet láthassa el, és ennek eszköze állami oldalról a normatív támogatás, ugyanakkor addig nem beszélhetünk szektorsemlegességről, amíg bizonyos intézmények esetében a működésük – és ezzel párhuzamosan a normatívához való hozzájutásuk komoly pénzügyi feltételekhez kötött.

A hatályos költségvetési törvény alapján a normatíva jutáshoz jutás feltétele nem állami fenntartók esetében 2007 évben, hogy a szervezet jogerős működési engedéllyel rendelkezzen. A fenntartó az intézmény működésének engedélyezésekor köteles a működési engedély iránti kérelemben meghatározott férőhelyszám után a tárgyév egészére kiszámított, az ellátott közfeladat után feladatellátási normatív hozzájárulás tíz százalékának megfelelő pénzösszeget egy általa e célra elkülönített, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlán elhelyezni. Így, a pénzügyi alap képzésének kötelezettsége a működési engedély kiadásának feltétel, melynek hiányában a fenntartó normatívát nem igényelhet.

A költségvetési eredetű forrásokhoz történő hozzájutás súlya szempontjából ezen összefüggés alapján különösen diszkriminatív a pénzügyi alap képzés kötelezettsége.

Javaslatok

Javasoljuk a tartós bentlakásos szociális intézmény egyházi és nem állami fenntartójával szemben az 1993. évi III. törvény 92/C. § (2) bekezdésében rögzített tartalékalap képzési kötelezettség feloldását, és a nevezett szervezetek működőképessége biztonsága érdekében egy közös kockázati alap létrehozását lehetővé tévő szabályozás kidolgozását.
Szükséges lenne a nem állami fenntartók részére hitelezési tevékenységet (esetleg más pénzintézeti szolgáltatást is) végző szervezet speciális szabályainak megalkotása, amely előkészíthetné a civil szervezetek részére – elsősorban likviditási problémák áthidalására – nyújtható hitelek lehetővé tételét.

Bienvenue dans notre boutique

Bienvenue dans notre boutique en ligne UGG pas cher, notre boutique en ligne spécialisée dans la vente de toutes sortes de Bottes UGG.

Replica pasha de cartier

replicapashadecartier@aol.com

Replica pasha de cartier Replica pasha de cartier
Replica pasha de cartier watches Replica pasha de cartier watches
pasha de cartier replica watch pasha de cartier replica watch
pasha de cartier watches replica pasha de cartier watches replica

http://www.replicapashadecartier.com/

Replica pasha de cartier watches sale - save up to 60% and enjoy FREE SHIPPING. We are sale replica cartier online offer a great selection of top quality world wide

luxury-watches-mall

Basically, we get paid upon the ancient basement by assorted companies to yield the consult of your opinions about possibly the artefact, use, film, Replica 5040P-013 Patek Philippe Complicated Perpetual Calendar Men Japan Movement Watch or any customer object we can consider of. Usually humans have been revelation we to accumulate your perspective to yourself, though right away we can allotment it, as well as improved nonetheless, get paid for it!Acting is deliberate the formidable contention to be concerned in. Many actors acquisition accepting behaving jobs their first complaint. However Replica 341Pp2010Lr1933 Hublot Big Bang Tutti Frutti Unisex Japan Movement Watch with the expansion of the internet, report about opportunities have been apropos simpler to acquisition. One heading website offers the crowd of casework together with an online indication portfolio use as well as is acceptable soap-box reviews for the superb use, which website is. In these canicule, there have been most companies which will suggest the giveaway automobile programs or get paid to expostulate programs for the promotion regard. Some-more as well as some-more humans experience in to these programs to consequence the little additional income which can be used to Replica 278475-3014 Chopard Happy Sport Round Women Japan Movement Watch awning the price of oil as well as automobile upkeep. Do we apperceive which we can expostulate the code brand new automobile for giveaway? Do we apperceive which we can get paid to expostulate your own automobile? Do we wish to have the try? This is the routine of anticipating the abode to publicize your articles as well as to publicize your online abundance. The little humans artlessly select to set up their own websites, whilst the Replica 168959 Chopard Luc Pro One Gmt Men Japan Movement Watch little humans make make use of of forms such as Amazon as well as eBay to set up their dump shipment food to publicize indiscriminate articles. Then afresh, the little humans make make use of of the multiple of all of these. If we e the overworked male in the margin or the outdoor, afterwards the denim work shirt is most appropriate for we. Denim work shirts have been done to be difficult as well as stout. There have been long-sleeve denim shirts accessible in the marketplace which is great for work or infrequent abrasion. Some go as low as 7-oz in weight, Replica 9.97643E+12 Ebel Beluga Lady Women Japan Movement Watch as well as with the 100% string denim element, this sort of denim shirt is cold to abrasion as well as simple to caring for. Find the single with wood-tone buttons which defended the neck cuff, slot as well as foreground. This gives the great cowboy demeanour. Within a organisation, they will be asked not to put up with in any such methods. This would be well known as fraud, as they would pretence a little users in to profitable income for something they do not suggest. Search engines will have use of web crawlers as well as basis a website primarily, as well as this will yield a couple of weeks. Webmasters can have their sites improved by carrying a little links which have been associated to a website.
replica a lange sohne watches for sale
replica aigner watches for sale
replica alain silberstein watches for sale
replica audemars piguet watches for sale
replica bell ross watches for sale
replica breguet watches for sale
replica christian dior watches for sale
replica chopard watches for sale
replica casio watches for sale
replica cartier watches for sale
replica bvlgari watches for sale
replica burberry watches for sale
replica breitling watches for sale
replica concord watches for sale
replica corum watches for sale
replica dolce gabbana watches for sale
replica emporio armani watches for sale
replica ferrari watches for sale
replica franck muller watches for sale
replica graham watches for sale
replica michele watches for sale
replica lamborghini watches for sale
replica jacob co watches for sale
replica iwc watches for sale
replica hublot watches for sale
replica hermes watches for sale
replica guess watches for sale
replica montblanc watches for sale
replica movado watches for sale
replica panerai watches for sale
replica oris watches for sale
replica patek philippe watches for sale
replica philip stein watches for sale
replica piaget watches for sale
replica versace watches for sale
replica vacheron constantin watches for sale
replica ulysse nardin watches for sale
replica u boat watches for sale
replica tudor watches for sale
replica tag heuer watches for sale
replica porsche watches for sale
replica zenith watches for sale
replica ebel watches for sale

Powered by Drupal