Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Jogszabályok

124/2006. (V. 19.) Korm. rendelet a közösségi alapról

 124/2006. (V. 19.) Korm. rendelet a szövetkezet által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokról

2012. évi XXXVII. törvény

A 2012. évi XXXVII. törvény

a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról


1. § A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szociális szövetkezet a 7. §-ban foglaltaknak megfelelő olyan szövetkezet,]

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról

2011. évi CVI. törvény
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Az Országgyűlés az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében az alábbi törvényt alkotja:
1. § (1) E törvény hatálya kiterjed a közfoglalkoztatóra és az általa közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyre (a továbbiakban: közfoglalkoztatott).

4/2010. (VII. 5.) VM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

http://www.complex.hu 


Letölthető anyagok: 

Megjelent a 2013. évi XLI. törvény a szociális szövetkezetekkel összefüggésben

2013. évi XLI. törvény
a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
egyes törvények módosításáról*

 

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. IV. törvény módosítása

2. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

Letölthető anyagok: 

Szövetkezetek törvényi szabályozása 2014. márc. 15-e után

Az új polgári törvénykönyv életbelépésével változott a 2006. évi X. szövetkezeti törvény is. Sok paragrafusa hatályon kívül helyeződött.

Mellékletben megtalálható a 2014. március 17-én érvényben lévő polgári törvénykönyv (amelynek a XVI. fejezete vonatkozik a szövetkezetekre) és az érvényben lévő 2006. évi X. törvény.

Letölthető anyagok: 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi

A honlapot Drupal keretrendszer működteti