Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

SzOSzöv szervezetfejlesztésen való részvételre felhívás

Tisztelt SzOSzöv Tagok és Jövőbeni SzOSzöv Tagok!

A SzOSzöv elnökség határozatot hozott arról, hogy elkezdjük a szövetség szervezetfejlesztését, annak érdekében, hogy ki tudjuk alakítani a most már 1500 körül járó szociális szövetkezetek hatékony érdekvédelmét, a szociális szövetkezeteket támogató szakmai szolgáltatásokat.

A szervezetfejlesztés megvalósításához Antal Norbert szervezetfejlesztő felajánlotta önkéntes munkáját. Kiindulásként egy problémafeltáró, a lehetőségeket felkutató üléssel kezdenénk a fejlesztési munkát 2013. november 28-án 10.00 és 13.00 óra között. Ezt követően pedig várhatóan havonta egyszer tartanánk hét egymást követő alkalommal szervezetfejlesztési találkozást 2-3 órában. A témáink lennének: 1.) küldetés 2.) alapelvek, hogyan akarjuk elérni 3.) jövőkép 4.) emberek, kompetenciák 5.) szervezeti felépítés -döntések 6.) folyamatok 7.) költségek, források.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy a gyakorlatban három szociális szövetkezeti típus jött létre Magyarországon. Az egyik legelterjedtebb - nevezzük ’A típus’-nak - „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatási integrációját biztosító szociális szövetkezet”. Amely a hátrányos helyzetű tagjainak és a működési területén élő nem tag hátrányos helyzetűek számára munkalehetőséget, foglalkoztatását biztosít, illetve szervez vagy külső foglalkoztatóként (beleértve a megváltozott munkaképességűek esetében a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatót) intézményi foglalkoztatást biztosít. A másodikat – nevezzük ’B típusnak’ - Helyi közösségi szükségleteket kielégítő szociális szövetkezet. A piacgazdaság egyéni, globalizált érdekeket képviselő szemléletével szemben, a helyi közösségi érdekeket képviselő, a helyi szükségletekre választ adó szociális szövetkezet. Tagság összetétele a helyi viszonyoknak, tevékenységeknek megfelelő, ebben a szövetkezeti típusban tag az önkormányzat és a karitatív szervezet is. Ez a szociális szövetkezet típus tudja felvállalni a megszervezését és működtetését a helyi közszolgáltatásoknak, többek között a közfoglalkoztatásnak, illetve a jövőben a szociális- egészségügyi és oktatási szolgáltatásoknak, valamint a helyi közösség tagjai szociális helyzetének javítását, segítését egyéb módon. A harmadik  - nevezzük ’C típus’-nak - Közösségi vállalkozásként működő szociális szövetkezet. A szövetkezeti elveket fontosnak tartó, a közösség által létrehozott közösségi vállalkozás, amely alternatív gazdasági együttműködésre, alternatív közösségi értékrend szerinti életforma kialakítására épül és a fenntartható fejlődés szempontjait helyezi középpontba. Területi megoszlás szerint az egyes régiókban a szociális szövetkezetek százalékos aránya a következő: Észak-Magyarország 21%; Közép-Magyarország 15%; Észak-Alföld 28%; Dél-Alföld 9%; Dél-Dunántúl 15%; Közép-Dunántúl 7%; Nyugat-Dunántúl 5%.

Tevékenységi terület szerint a szociális szövetkezetek 51 %-a szolgáltatást nyújt, mezőgazdasági tevékenységet folytat 19%; ipari tevékenységet folytat szintén 19%; kereskedelmi tevékenységet 7%; turizmus területén tevékenykedik 2% és nincs adat 2%-ról.   A szövetség működése szempontjából (és a szervezetfejlesztésnél is) fontos lenne, hogy minden típusú szociális szövetkezet, lehetőleg minden régióból, minden település típusból, minden tevékenységi területről, régen alakult és újonnan létrejött, képviselve legyen, hogy a sajátos szempontjaikat a közös gondolkodásba, fejlesztésbe megjeleníteni, képviselni, érvényesíteni tudjuk, ezzel a szociális szövetkezetek közös képviseletének, szolgáltatásainak legoptimálisabb tartalmát és szervezeti formáját tudnánk kialakítani.  

Ha valaki azt a kérdést teszi fel magának, hogy miért vegyen részt az ő szociális szövetkezetük a SzOSzöv szervezetfejlesztésében, arra az elnökség azt a választ tudja adni, hogy a SzOSzöv egy alulról létrejött szervezet, amelyet a szociális szövetkezetek önmaguk azért hoztak létre, hogy a SzOSzöv hatékonyan tudja a szociális szövetkezetek érdekeit képviselni, szolgáltatásokat nyújtani, az egymás közötti kapcsolatokat, piacra jutást, marketinget szervezni. Együttműködésben a SzOSzöv keretében tudjuk egymást erősíteni, egymással összefogva a szociális szövetkezetek autonóm működéséhez szükséges jogszabályi, társadalmi és gazdasági környezetet, az igényeinknek megfelelő szolgáltatásokat kialakítani.   Várjuk a szociális szövetkezetek jelentkezését a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetségének szervezetfejlesztéséhez 2013. november 22-én 24 óráig. A jelentkezés elküldhető interneten keresztül az alábbi linkről:   https://docs.google.com/forms/d/1gk23rb6BUw6ySB8CSMYSu5PsHaLVbo5DOo7rxU9AWY4/viewform vagy a mellékelt jelentkezési lapon.

Miután a szervezetfejlesztési folyamat maximális létszáma 50 fő lehet, ezért szervezetenként egy személy részvételére van lehetőség. A szociális szövetkezet döntse el, hogy kit bíz meg a szervezet képviseletével a fejlesztési folyamatban. A képviselő személynek (és a szervezetnek) vállalnia kell, hogy lehetőleg mind a nyolc tervezett alkalommal részt vesz a fejlesztési folyamatban. A SzOSzöv a lehetőségeihez mérten igyekszik az útiköltséget téríteni a résztvevők számára. A jelentkezések sorrendje alapján a SzOSzöv elnöksége a fenti szempontok szerint (típus, régió, tevekénység, alakulás időpontja) igyekszik összeállítani a szervezetfejlesztési teamet. A jelentkezőknek visszajelzést 2013. november 26-án küldünk, amikor a létszám függvényében a helyet is közölni tudjuk.   Minden szociális szövetkezet képviselőjét várjuk, hogy partnerünk legyen!    

Budapest, 2013. november 15.                                        Üdvözlettel:                                                                                                                                        Németh László                                                                        SzOSzöv elnök 

Drupal alapú website