Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

SzOSzöv közgyűlés

MEGHÍVÓ

a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége
(SzOSzöv)

közgyűlésére.

A közgyűlés helye létszám függvényében kerül meghatározásra

A közgyűlés időpontja: 2015. április 24-én 10 órakor

Napirend:

1, 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámoló megvitatása és elfogadása
2, Közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása
3, Tisztségviselő választás – elnökségi tag pótválasztás
4, Együtt gondolkodás a szociális szövetkezetek jövőjéről
5, SzOSzöv éves munkaterv elfogadása

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele képviselve van.
Kérem, hogy a közgyűlés határozatképességének megállapításához minden tagszervezet 2015. április 17-ig fizesse be a 10.000 Ft.- tagdíjat, a MagNet Bank 16200106-00128601 bankszámlaszámra. Előzetes számlaigényét jelezze postafordultával, amit szkennelve megküldünk és a közgyűlésen megkapja az eredeti számlát a tagdíjról.

Ha határozatképtelen a közgyűlés, akkor az ismételt közgyűlés időpontja: 2015. május 7. 10,00 óra. E megismételt közgyűlés határozatképes, a megjelent rendes tagok számától függetlenül. A megismételt közgyűlésen az eredeti napirendi pontokon túl új napirendi pont nem vehető tárgysorozatba.
Kérem, hogy postafordultával – de legkésőbb április 17-ig - jelezze, hogy megkapta-e a meghívót és, hogy számíthatunk-e a jelenlétével, a létszám függvénye a helyszín.
A közgyűlés helyszínét és a közgyűlés dokumentumait április 18-án küldjük meg
e-mailen és közöljük a weblapon.

Dátum: 2015. április 7.

Németh László
SzOSzöv elnök

Letölthető anyagok: 
Powered by Drupal