Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

MEGHÍVÓ a 88. Nemzetközi Szövetkezeti Nap

  ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI TANÁCS 

 
               Budapest, 1146 Hermina út 57. 
                   Telefon: + 36-1-331-13-13 
 
                         MEGHÍVÓ 
 
                                   a 88. 
               Nemzetközi Szövetkezeti Nap 
          2010. július 2-án 11 órakor kezdodo 
                    országos rendezvényére 
 
                       Az ünnepség helye: 
   Budapest, Városliget, Mezogazdasági Múzeum 
                      „Román stílusú terme” 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányából: 
„Az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló 
szövetkezeteket, elismeri a szövetkezetek önállósá- 
gát.” [12. § (1)] 
 
A     Szövetkezetek             Nemzetközi             Szövetsége           – 
magyar közremuködok segítségével – 1895-ben 
alakult       meg      Londonban.            Napjainkban             közel 
 150 ország 800 milliónyi szövetkezojének ér- 
dekeit  képviseli.  1922  óta,  felhívására,  július 
elso hetében világszerte megünneplik a Nem- 
zetközi Szövetkezeti Napot, amelyet az Egye- 
sült Nemzetek Szervezete 1995 óta ugyancsak 
a világ piros betus ünnepei közé sorol. 
 
    Az Országos Szövetkezeti Tanács a magyar 
szövetkezeti szövetségek tanácskozó testülete. 
Tagjai: 
–   Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Ke- 
    reskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 
    (ÁFEOSZ) 
–   Lakásszövetkezetek  és  Társasházak  Orszá- 
    gos Szövetsége (LOSZ) 
–   Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
    Szövetsége (MAGOSZ) 
–   Magyar Iparszövetség (OKISZ) 
–   Magyar Termeloi  Értékesíto és Szolgáltató 
    Szervezetek/Szövetkezetek                       Együttmuködé- 
    se (HANGYA) 
–   Magyarországi Diákvállalkozások Országos 
    Szövetsége (Diák-Ész) 
–   Mezogazdasági               Szövetkezok             és    Termelok 
    Országos Szövetsége (MOSZ) 
–   Országos           Takarékszövetkezeti                   Szövetség 
    (OTSZ) 
–   Takarékszövetkezetek  Országos  Érdekkép- 
    viseleti Szövetsége (TÉSZ) 
–   Szövetkezeti Kutató Intézet és Könyvtár 
 
Az ünnepség programja 
 
–    Gyülekezés  gr.  Károlyi  Sándor  szobra 
     elott. 
–    Himnusz, éneklik az egybegyultek. 
–  Kiss Menyhértné, a Takarékszövetkeze- 
     tek Országos Érdekképviseleti Szövetsé- 
     ge elnöke, elhelyezi az OSZT koszorúját 
–    Koszorúzás után az ünnepség résztvevoi 
     bevonulnak a gyulésterembe 
–    Farkas Tamás, az OSZT és a LOSZ el- 
     nöke ünnepi beszédet mond. 
–    Szövetkezeti kitüntetések 
–    Fogadás 
Powered by Drupal